Bodrumda Form 184 Tercümesi
"Doğru, Zamanında ve Güvenilir Tercüme Bizim İşimiz."

Bodrumda Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi

Bodrumda Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çevirisi

 

Bodrum Çeviri ve Tercüme Hizmetleri olarak tüm dillerden Türkçe’ye veya Türkçe’den tüm diğer dünya dillere yazılı noter tasdikli Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname tercüme olanağı sunmakta olup, Form doldurma prosedürü biz tamamlıyoruz ve tercüme ettirdiğiniz Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepnamenizi size kargo ile teslim edebiliriz. Yazılı Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname için Form doldurma hizmetinin fiyatları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi arzu ederseniz, sorularınız için sizi bilgilendirmek için mutluluk duyarız. Bodrum Çeviri ve Tercüme Hizmetleri bünyesindeki yeminli tercümanlarımız en yüksek seviyede ehemmiyet ve doğruluk ile tercümelerinizi tamamlayacaktır. Bodrumda yazılı Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname tercümelerde zaman faktörü çok mühimdir. Bodrum Çeviri ve Tercüme Hizmetleri olarak istediğiniz dilde doldurulmuş olarak Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname tercümelerinizi vaktinde dilediğiniz yere her türlü posta aracıyla teslim edebiliriz ve daha sonrasında talep etmeniz durumunda tercümelerinizin nüsha tasdiklerini de yaparak tarafınıza ulaştırabiliriz.

Yalıkavak, Turgutreis, Kadıkalesi, Torba, Gümbet, Yalıçiftlik, Kızılağaç, Mumcular Ortakent, Bitez, Konacık, Göltürkbükü, Gündoğan, Gümüşlükte ve Bodrumda aynı zamanda Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname tercümesi tüm dillerden Türkçe’ye veya Türkçe’den tüm dünya dillere noter onayı olmadan da yeminli tercüman kaşesi ve imzasıyla size temin edebiliriz.

Bodrum Çeviri ve Tercüme Hizmetleri hukuk ve resmi tercümelerinde tecrübeli ekibiyle ile size bu imkanı sağlamakta hazırdır. Yeminli tercümeye yoğun şekilde gerek duyan Bodrum Çeviri ve Tercüme Hizmetleri, zaman kazandıran, en süratli çözümün adresidir. Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepnamenizin dilediğiniz dilde doldurulmuş olarak  bilhassa işlerinizin son aşamasında öğrenir ve vaktine karşı yarışmak zorunda kalırsınız. Bu gibi hususlarda kısa bir zamanda istediğiniz olanağı alabileceğiniz itimatlı çeviri hizmeti veren kuruluşudur.  Bodrum Çeviri ve Tercüme Hizmetleri neredeyse tüm resmi doküman tercümesi yerine getirilmiş olan kuruluşumuz, benzer dosyaların sağladığı avantajı kullanarak hayal bile edemeyeceğiniz zamanda dokümanlarınızı noter onayına hazır hale getirmektedir.

Bodrumda Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Diller :

Bodrumda İngilizce Tercüme - Bodrumda Almanca Çeviri - Bodrumda Fransızca Tercüme – Bodrumda Rusça Çeviri - Bodrumda Arapça Tercüme – Bodrumda Japonca Çeviri - Bodrumda İtalyanca Tercüme – Bodrumda İspanyolca Çeviri - Bodrumda Çince Tercüme - Bodrumda Yunanca Çeviri - Bodrumda Ukraynaca Tercüme - Bodrumda Bulgarca Çeviri - Bodrumda Norveççe Tercüme - Bodrumda Hollandaca Çeviri - Bodrumda Flemenkçe Tercüme - Bodrumda Çekçe Çeviri - Bodrumda İsveççe Tercüme - Bodrumda Romence Çeviri - Bodrumda Hırvatça Tercüme - Bodrumda Makedonca Çeviri - Bodrumda Moldovca Tercüme - Bodrumda Taice Çeviri - Bodrumda Lehçe Tercüme - Bodrumda Azerice Çeviri - Bodrumda Portekizce Tercüme - Bodrumda Urduca Çeviri - Bodrumda Korece Tercüme - Bodrumda Kırgızca Çeviri - Bodrumda Kazakca Tercüme - Bodrumda Tatarca Çeviri - Bodrumda Estonca Tercüme - Bodrumda Danimarkaca Çeviri - Bodrumda Sırpça Tercüme - Bodrumda Arnavutça Çeviri - Bodrumda Boşnakça Tercüme - Bodrumda Litvanyaca Çeviri - Bodrumda Macarca Tercüme - Bodrumda Fince Çeviri - Bodrumda Slovence Tercüme - Bodrumda Özbekçe Çeviri - Bodrumda Gürcüce Tercüme - Bodrumda Ermenice Çeviri - Bodrumda Endonezce Tercüme - Bodrumda İbranice Çeviri - Bodrumda Hintçe Tercüme - Bodrumda Latince Çeviri - Bodrumda Türkmence Tercüme


Genel olarak Bodrum Çeviri ve Tercüme Hizmetleri’nin tüm dillerden Türkçe’ye veya Türkçe’den tüm dillere tercüme ettiğimiz Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname örneği aşağıda gibidir;

 

ADLİ VEYA GAYRİ ADLİ EVRAKIN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİ İÇİN
TALEPNAME

 

REQUEST

for servıce abroad of judıcıal or extrajudıcıal documents

 

La Hayef de 15 Kasim 1965 tarihinde imzalanan hukuki ve ticari konularda adli ve gayri adli evrakin

yabanci memleketlerde tebliğine dair sözleşme

 

Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed

at The Hague, November, 15, 1965.

Aşağıda imzası bulunan müracaatçı, aşağıda listesi bulunan evrakı iki nüsha halinde göndermek ve bir nüshasının sözleşmenin 5. Maddesine uygun olarak yine aşağıda belirtilen usulde, en kısa zamanda muhataba tebliğini talep etmekle şeref duyar.

The undersigned applicant has the honour to transmit — in duplicate — the documents listed below and, in conformity with article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e., (kimlik ve adres) (identity and

address)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

a)Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki hükme göre *

a)In accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*. b)Asağıdaki özel usûl ile ( 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi)*:

b)In accordance with the particular method (sub paragraph (b) of the first paragraph of article
5)*: ………………………………………………………………………………………................................................................. ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c)   Kendi arzusu ile kabul ettiği takdirde muhataba tevdi suretiyle (5 inci maddenin ikinci fıkrası)*.

c)   By delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of article 5)*.
Talepte bulunan, tebliğ edilen evrak ile eklerinin* birer nüshasını arka sayfada öngörüldüğü şekilde bir tasdikname ile birlikte iadesini veya iadesinin teminini makamdan rica eder.

The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents —and of the annexes *—with a certificate asprovided on the reverse side.
Evrak Listesi:
List of documents:

..............................................................................................................  Yer adı :               Tarih

..............................................................................................................  Done at:                                                     the :

…………………………………………………………………       …………………………….

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………     İmza ve/veya mühür:

…………………………………………………………………     signature and/or stamp

…………………………………………………………………  

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Lüzumsuz yerleri çiziniz

* Delete if inapproppriate

 

Talepnamenin arka sayfasi

Reverse of the reguest Tasdikname

Certifıcate

Aşağıda imzası bulunan makam, Sözleşmenin 6 nci maddesi uyarinca tasdik etmekle şeref duyar.

The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with the article 6 of the Convention,
1.   Evrak tebliğ edilmiştir*

1.   That the document has been served*

-tarihi— the

(date)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-yer,cadde,sokak,numara — at(place, street,
number)..................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................. ……………………………………………………………

aşağıda gösterilen ve 5 inci maddede öngörülmüş olan usullerden biri ile. In one of the following methods authorised by article 5-

a)   Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci fikrasının (a) bendindeki hükme göre *

a)    In accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5

of the

Convention *

b)    Aşağıdaki özel usul ile *

b)   In accordance with the following particular
method…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                  c)   Kendi arzusu ile kabul eden muhataba tevdi suretiyle *.

c)   By delivery to the addressee,who accepted it voluntarily*. Talepte sözü edilen, evrakın kendisine tevdi edildiği kimse:

The documents referred to in the reguest have been delivered to:
(şahsın kimliği ve sıfatı)
(identity and descrition of

person)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bu şahsın muhataba olan yakinlığı (ailevi, is veya başka)

Relationship to the addressee (family, business or
other)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.   Aşağıda bildirilen nedenlerle evrak tebliğ edilmemiştir *:

2. That the document has not been served, by reason of the following
facts*: ………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Müracaatçının ilişik belgede açıklanan masrafları sözleşmenin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasi uyarınca ödemesi rica olunur*.

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.

Ekler

Annexes

iade olunan belgeler:

Documents returned:

..........................................................................................      Yer adi:                                                Tarih:

............................................................................................      Done at................................................... ,

the................................................... …………………..

……………………………………………………..

 

Lüzumu halinde tebliğ işlemini tesbit eden vesikalar:                                imza ve/veya mühür

In approppriate cases, documents establishing the service:                        Signature and/or stamp.

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

*Lüzumsuz yerleri çiziniz.

* Delete if inappropriate.

 

TEBLİĞ EDİLECEK EVRAKIN ÖZETİ

SUMMAR Y OF THE DOCUMENT TO BE SERVED


La Haye'de 15 Kasim 1965 tarihinde imzalanan hukuki ve ticari konularda adli ve gayri adli evrakin

yabanci memleketlerde tebliğine dair sözleşme

Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at The Hague, November, 15, 1965

(Madde 5, fıkra 4)

(article 5, fourth paragraph)

Talep eden makamın adı ve adresi:

Name and address of the requesting authority:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tarafların kimlikleri*:

Particulars of the
parties*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

adlı evrak**

judıcıal document**

Evrakın mahiyeti ve niçin gönderildiği:

Nature and purpose of the

document:.................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Davanın mahiyeti ve amacı ile var ise ihtilaf konusu meblağ:

Nature and purpose of the proceedings and, where approppriate, the amount in dispute:

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................

Duruşmanın yeri ve tarihi**:

Date and place for entering appearance**:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Karar veren mahkeme**:

Court which has given
judgment**: ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Karar tarihi**:

Date of

judgment*": ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Evrakta belirtilen müddetler**:

Time limits stated in the

document**:…………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................... ………………………………………

 

GAYRI ADLI EVRAK

EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS Evrakın mahiyeti ve niçin gönderildiği:

Nature and purpose of the

document:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Evrakta belirtilen müddetler**:

Time limits stated in the
document**: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*                                            Var ise evrakın gönderilmesi ile ilgisi olan şahsın kimliği ve adresi

*                                            If approppriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document.

**                          Lüzumsuz yerleri çiziniz.

**                          Delete if inapproppriate.

 

 

MUHATABIN KİMLİĞİ VE ADRESİ

IDENTITY AND ADDRESS OF THE ADDRESSEE

 

 

 

ÖNEMLİ DUYURU

EKLİ BELGE ADLİ NİTELİKTE OLUP; HAKLARINIZI VE SORUMLULUKLARINIZI ETKİLEYEBİLİR. "TEBLİĞ EDİLECEK BELGELERİN ÖZETİ" SİZE BELGENİN MAHİYETİ VE AMACI   HAKKINDA   BAZI   BİLGİLER   VERECEKTİR.   YALNIZ,   BELGENİN   KENDİSİNİ

DİKKATLİCE OKUMALISINIZ. ADLİ YARDIMA BAŞVURMAK GEREKEBİLİR.

MALİ İMKANLARINIZ YETERSİIZ İSE YAŞAMAKTA OLDUĞUNUZ MEMLEKETTE VEYA BELGENİN DÜZENLENDİĞİ MEMLEKETTE ADLİ YARDIM VEYA DANIŞMA SAĞLAMA HUSUSUNDA BİLGİ EDİNMELİSİNİZ.

BELGENİN DÜZENLENDİĞİ MEMLEKETTEKİ ADLİ YARDIM VEYA ADLİ DANIŞMA SAĞLAMA İMKANI

İÇİN BAŞVURULAR ………………………………….…………………………………………..……..YAPILMALIDIR.

 

IMPORTANT

 

THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS.. THE SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED WILL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT IT’S NATURE AND PURPOSE. YOU SHOULD HOWEVER READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFULLY. ITMAY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE.

IF YOUR FINANCIAL RESOURCES ARE INSUFFICIENT, YOU SHOULD SEEK INFORMATION ON THE POSSIBILITY OF OBTAINING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED.

ENQUIRIES ABOUT THE AVAILABILITY OF LEGAL AID OR ADVICE IN THE COUNTRY WHERE THE
DOCUMENT WAS ISSUED MAY BE DIRECTED TO:……………………………………………………………………

Yalıkavakta Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çeviri Fiyatı , Yalıkavakta Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname çevirisi, Yalıkavakta İngilizce Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi, Yalıkavakta Yazılı Almanca Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi, Bodrumda Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çevirisi, Yalıkavakta İngilizce Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi, Bodrumda İngilizce Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi, Bodrumda Almanca Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi, Bodrum İngilizce Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çevirisi, Bodrumda İngilizce Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çeviri, Bodrumda Almanca Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi, Bodrumda Almanca Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çevirisi, Bodrumda İngilizce Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çevirisi, Ortakent’teAdli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çevirisi, Ortakentte Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çevirisi, Ortakentte Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi, Ortakentte Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercüme Fiyatları, Ortakentte Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çeviri Fiyatı , Ortakentte Yazılı Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname çevirisi, Ortakentte İngilizce Adli Sicil Kaydı Tercümesi, Ortakentte Almanca Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi,Ortakentte Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çevirisi, Ortakentte İngilizce Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi, Ortakentte İngilizce Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi, Gümbet’te Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çevirisi, Gümbette İngilizce Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi, Gümbet’te Yazılı İngilizce Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi, Gümbette Yazılı Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi, Gümbet’teAdli Sicil Belgesi Tercüme Ücreti, Turgutreis’te Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çevirisi, Turgutreiste Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çevirisi, Turgutreiste Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi, Turgutreis’te Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercüme Fiyatları, Turgutreiste Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çeviri Fiyatı , Turgutreiste Adli Sicil Kaydı çevirisi, Turgutreis’te İngilizce Belgesi Sicil Kaydı Tercümesi, Turgutreiste Almanca Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi,Turgutreiste Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Çevirisi, Turgutreis’te İngilizce Adli veya Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğ için Talepname Tercümesi

Diğer Hizmetlerimiz
Çiftçilik Belgesi Çevirisi
Bodrum Çiftçilik Belgesi
Bodrum Adli Sicil Kaydı
Bodrum Dava Dilekçesi Çevirisi
Bodrum Boşanma Dilekçesi Çevir
Bodrum Dava Dilekçe Tercümesi
Deniz Tic.Odası Faaliyet Belge
Bodrum Diploma Tercümesi
Bodrum Diploma Çevirisi
Bodrumda Diploma Tercümesi
Bodrum Transkript Tercümesi
Bodrumda Transkript Çevirisi
Bodrum Başarı Belgesi Tercüme
Bodrumda Başarı Belgesi Çeviri
Bodrum Doğum Kayıt Örneği
Doğum Kayıt Örneği Tercümesi
Bodrum Doğum Raporu Tercümesi
Bodrumda Doğum Raporu Çevirisi
Bodrum Doğum Sertifika Çeviri
Bodrum Doğum Sertifika Tercüme
Emeklilik Maaş Belgesi Çeviri
Bodrum Personel Maaş Bordrosu
Bodrum E-Posta Mesajı Çevirisi
Bodrumda E-Posta Mesajı Çeviri
Bodrum E-Posta Mesajı Tercüme
Sanatkarlar Sicil Tasdikname
Bodrum Üye Kayıt Sureti Çeviri
Bodrum Evlenme Kayıt Örneği
Evlenme Kayıt Örneği Çevirisi
Bodrumda Fatura Tercümesi
Bodrumda Fatura Çevirisi
Bodrum Gider Makbuzu Tercümesi
Bodrumda Gider Makbuzu Çeviri
Bodrum Gider Pusulası Tercüme
Bodrumda Gider Pusulası Çeviri
Bodrum Fizibilite Rapor Çeviri
Bodrumda Form 184 Tercümesi
Bodrumda Form 184 Çevirisi
Bodrum Gelir Vergisi Beyanname
Bodrumda Bilanço Tercümesi
Bodrumda Bilanço Çevirisi
Bodrumda Gelir Tablosu Tercüme
Bodrum Gelir Tablosu Tercümesi
Bodrum İcra Takip Belgesi
Bodrumda İcra Takip Belgeleri
Bodrumda İcra Belgesi Tercüme
Bodrum İdari Yaptırım Kararlar
İdari Yaptırım Kararı Tercüme
Bodrumda İfade Tutanağı Çeviri
Bodrum İfade Tutanağı Tercüme
Bodrumda İhbarname Tercümesi
Bodrum İhbarname Tercümesi
Bodrumda İhbarname Çevirisi
Bodrumda İhtarname Çevirisi
Bodrumda İhtarname Tercümesi
İlamsız Takipte Ödeme Emri
Bodrum İmza Beyannamesi Çeviri
Bodrumda İmza Beyannamesi
Bodrum İmza Sirküleri Tercüme
Bodrumda İmza Sirküleri Çeviri
Bodrum İmza Sirküleri Çevirisi
Bodrumda İpotek Belgesi Çeviri
Bodrum İpotek Belgesi Tercüme
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Bodrum Çalışma Ruhsatı Tercüme